Goldent Hambahooldus

Ravijärjekorra pidamise kord:

Ravijärjekorra pidamise nõuete aluseks on sotsiaalministri 21.08.08. määrus nr 46 „Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ ning Eesti Haigekassaga sõlmitud alla 19-aastaste kindlustatud isikute ravi rahastamise leping.

- Registreeruda on patsientidel võimalik tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas ning telefoni või e-posti vahendusel kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9.00-17.00.

- Vastuvõtuaega on võimalik broneerida ka laupäevaks, kuid seda eelneval kokkuleppel raviarstiga.

- Lisaks tervishoiuteenuse osutaja andmetele on patsientidele nähtavas kohas märgitud ka Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna (Pärnu osakonna) ning Terviseameti kontaktandmed. On esitatud teave, et kaebuste tekkimisel ravikvaliteedi osas või rahulolematusega tervishoiuteenuse kättesaadavuse üle, on patsientidel võimalik pöörduda nimetatud asutuste poole.

- Ravijärjekorda kantakse:

  • patsiendi nimi, kontaktandmed ning võimalusel isikukood
  • planeeritav vastuvõtu aeg
  • vajadusel näidustus
  • kui patsient registreeritakse kohapeal, saab ta selle kohta kirjaliku kinnituse kutsekaardil

- Patsienti teavitatakse digitaalse infosüsteemi kaudu telefonile saadetud lühisõnumina planeeritud raviaja ning asutuse kontaktandmetega hiljemalt visiidile eelneval tööpäeval.

- Väljaspool ravi järjekorda osutatakse vältimatut abi vaid võimaluse korral, ning selle otsustab arst. Sellise võimaluse puudumisel antakse abivajajale vajalikud suunised, kuhu pöörduda esmaabi saamiseks.

- 2 - 19 a. kindlustatud patsientide visiiditasu on Goldent Hambahooldus OÜ's 0,50 €
(Ravikindlustuse seaduse §72 lõige 1)
NB! Kui patsient ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta või ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses (Ravikindlustuse seaduse § 70 lõige 6)

- Goldent Hambahooldus OÜ-l on õigus muuta patsientide visiidiaegu vaid erakorralistel põhjustel. Patsiente teavitatakse sellest viivitamatult ning võimalusel lepitakse kokku uus visiidiaeg.

- Tervishoiuteenuse osutaja esitab Eesti Haigekassale ravijärjekorra aruanded vastavalt ravi rahastamise lepingus sätestatud tingimustele ja tähtaegadele.

Goldent Hambahooldus OÜ juhataja
Dr.Katrin Kirs