Goldent Hambahooldus

Ettepanekute ja kaebuste esitamise ning lahendamise kord Goldent Hambahooldus OÜ-s:

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr. 84 (22. juuni 2004) on reguleeritud patsientide poolt esitatud kaebuste lahendamise kord. Patsiendi rahulolematuse korral tervishoiuteenuse kättesaadavusega, rahulolematusega ravikvaliteedi suhtes või raviarsti tegevuse suhtes, on patsiendil õigus pöörduda:

1) Tervishoiuteenust osutava ettevõtte (Goldent Hambahooldus OÜ) juhataja poole
Kontaktandmed: Dr. Katrin Kirs
Gsm: +372 5128429
E-post: goldent.hambahooldus@gmail.com

2) Eesti Haigekassa piirkondliku osakonna poole. Antud juhul Eesti Haigekassa Pärnu Osakonna poole
Kontaktandmed: Lai tänav 14, Pärnu 80010
Telefon: 4477666
E-post: parnu@haigekassa.ee

3) Terviseameti poole
Kontaktandmed: Paldiski mnt. 81, Tallinn 10617
Telefon: 6943500
E-post: kesk@terviseamet.ee

Ettepanekute ja kaebuste lahendamine:

  • Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil asutuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel, lähedastel, koostööpartneritel ja külastajatel.
  • Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult ning kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi või esindaja nimi, kaebuse aluseks olevad asjaolud, nõue ning tagasiside saamise soov ja viis (posti teel või e-postiga) ning lisatud kontaktandmed.
  • Kaebuses võib probleemi kirjeldada vabas vormis.
  • Suuliselt võib kaebuse esitada ainult vahetult spetsialistile ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
  • Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei menetleta. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.
  • Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes, avaldajale sobival viisil.
  • Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb asutuse juhataja või juhataja poolt määratud isik, kaasates asjasse puutuvaid isikuid.
  • Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.

Goldent Hambahooldus OÜ juhataja
Dr.Katrin Kirs